"Dagschoonmaak zorgt voor betrokkenheid". Dat is het belangrijkste argument voor Sanitize om dag schoonmaak te promoten. Het verloop op locaties met dagschoonmaak is beduidend lager dan op andere locaties. De loyaliteit van medewerkers wordt gestimuleerd. Dit heeft merkbaar invloed op de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud. Langere taken betekenen meer verbondenheid met de klant waar wordt schoongemaakt. Voor medewerkers wordt het aantrekkelijker om binnen de schoonmaakbranche langer te blijven werken. Daarnaast speelt het aspect veiligheid voor (Vrouwelijke) medewerkers vaak een doorslaggevende rol. Ook gebruikers van panden gaan duidelijk beter gedrag ontwikkelen. Zichtbaar schoonmaken zorgt ervoor dat mensen 'netjes' worden. Communicatie Om dagschoonmaak tot een succes te maken is goede communicatie erg belangrijk. Als relatie moet u goed geïnformeerd worden over de dag schoonmaak, zodat u weet wat u kunt verwachten. Ook onze schoonmaakmedewerkers worden voordat hun werkzaamheden beginnen goed getraind in de specifieke aspecten van dag schoonmaak. Ze moeten rekening houden met de pandgebruikers, inspelen op  de bezettingsgraad van ruimten en daarbij uw primaire proces zo minimaal mogelijk verstoren. Schoonmaak overdag met minimale verstoring van uw bedrijfsproces Er zijn veel handelingen die overdag kunnen worden uitgevoerd, zoals schoonmaak van sanitair, het schoonmaken van verkeersruimtes en het aan de hand van de vergaderplanning schoonmaken van vergaderzalen. Ook ruimtes die na werktijd door de gebruiker worden afgesloten of waar de schoonmaker niet alleen aanwezig mag zijn, kunnen overdag schoongemaakt worden. Voor het schoonmaken van bezette werkplekken vragen onze medewerkers eerst toestemming aan de gebruiker. Eventueel komt onze medewerker op een later tijdstip terug. Ook kunnen werkzaamheden in verstoringsgevoelige ruimten vroeg in de ochtend, tijdens de lunchpauze of laat in de middag worden uitgevoerd, als de bezetting van de betreffende ruimte laag is.